กระบถ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • -บด

    โบ; เพี้ยนมาจาก กบฏ

    น.

    การประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร, ความทรยศ, ขบถ.