กระบกคาย

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ดู กระโดงแดง (๑).

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กระโดงแดง