กระนั้น

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    นั้น, ดังนั้น, อย่างนั้น.