กระท้อน

Значения слова в тайском толковом словаре

 • น.

  ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Sandoricumkoetjape (Burm. f.) Merr. ในวงศ์ Meliaceae ผลค่อนข้างกลม เปลือกนุ่ม สีเหลือง เนื้อกินได้, สะท้อน ก็เรียก, พายัพเรียก มะต้อง หรือ มะตื๋น.

 • ก.

  กระเด็นกลับ, กระดอนขึ้น.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. กระท้อน (RID) v.
  reflect
  rebound
  bounce back
  bounce up
 2. กระท้อน ((THA),RID,INSOLITE,BOTA,CULINA,SPECIES,FRUCTUS,ARBOR,PRODUCT (aliment)) n.
  Sandoricum koetjape
  wild mangosteen
  santol