กระท่อม

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    เรือนเล็ก ๆ ทำพออยู่ได้, กระต๊อบ ก็เรียก.

    (เทียบ ข. ขฺทม).

  • น.

    ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Mitragyna speciosa (Korth.) Havil. ในวงศ์ Rubiaceae ชอบขึ้นริมนํ้าทั่วไป ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน ยอด ใบอ่อน และก้านใบสีแดงเรื่อ ๆ ช่อดอกกลมสีเหลืองออกเดี่ยว ๆ ตามง่ามใบ ใบมีรสขม กินแล้วเมา เป็นยาเสพติด, อีถ่าง ก็เรียก.