กระท่อนกระแท่น

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน, ไม่ครบถ้วน.