กระทุ้งเส้า

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    เอาไม้เส้ากระทุ้งเพื่อให้จังหวะฝีพาย สำหรับเรือในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค.