กระทุงลาย

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ดู กระทงลาย.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กระทงลาย