กระทืบธรณี

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    อาการที่เดินห่มตัว ถือกันว่าเป็นลักษณะไม่ดี เข้าในพวกว่า ยักหล่มถ่มร้าย กระทืบธรณี.