กระทึง

Значения слова в тайском толковом словаре

  • โบ; กลอน

    น.

    ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง ใบคล้ายพลวง รากมียางเมือก เชื่อกันว่าใช้เป็นยาดูดพิษฝีได้ เช่น กระทุทุมกระทึงทอง (สุธน).

  • ดู กระทิง ๒.