กระทิกกระทวย

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    ระริกระรี่, ซิกซี้, เช่น เจ้าก็ระรี่ระริกกระทิกกระทวยรวยระรื่นจนสิ้นตัว (ม. ร่ายยาว ชูชก).