กระทิกกระทวย

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    ระริกระรี่, ซิกซี้, เช่น เจ้าก็ระรี่ระริกกระทิกกระทวยรวยระรื่นจนสิ้นตัว (ม. ร่ายยาว ชูชก).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กระทิกกระทวย (RID) adv.
    gigglingly