กระทา

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ชื่อนกขนาดเล็กหลายชนิด ในวงศ์ Phasianidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับไก่และไก่ฟ้า ลำตัวกลม ขนลายเป็นกระ ปีกและหางสั้น บินได้ในระยะทางสั้น ๆ คุ้ยเขี่ยหาอาหารบนพื้นดิน กินเมล็ดพืชและแมลง เช่น กระทาทุ่ง [ Francolinus pintadeanus (Scopoli)] กระทาดงคอสีแสด [ Arborophila rufoyularis (Blyth)] กระทาป่าไผ่ ( Bambusicola fytchii Anderson) กระทาดงปักษ์ใต้ [ A. chaltionii (Eyton)].

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กระทา (RID,ORNITHO,ZOOL) n.
    Chinese francolin
    francolin
    partridge