กระทาสี

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กลอน

    น.

    ทาส เช่น เหมือนไพร่ชาติชั่วช้ากระทาสี (นิ. สุรสีห).