กระทาย

Значения слова в тайском толковом словаре

 • น.

  กระบุงเล็ก ปากผาย

 • เครื่องตวง ใช้ตวงข้าวสมัยโบราณ ๒ กระทาย เป็น ๑ กระบุง มีอัตราเท่ากับครึ่งถัง หรือ ๑๐ ลิตร.

 • ก.

  กระทกของเอากากออก.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. กระทาย v.
  separate out the waste
 2. กระทาย n.
  [Thai unit of capacity]
 3. กระทาย (RID,INSOLITE) n.
  small cylindrical basket having a wide mouth
  small basket