กระทาย

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    กระบุงเล็ก ปากผาย

  • เครื่องตวง ใช้ตวงข้าวสมัยโบราณ ๒ กระทาย เป็น ๑ กระบุง มีอัตราเท่ากับครึ่งถัง หรือ ๑๐ ลิตร.

  • ก.

    กระทกของเอากากออก.