กระทาชาย

Значение слова в тайском толковом словаре

  • โบ

    น.

    คนผู้ชาย, กระไทชาย ก็ว่า.