กระทะทองแดง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    หม้อหรือกระทะโลหะเป็นที่ทรมานสัตว์ที่ตกนรกขุมโลหกุมภี.