กระทวย

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ทวย, คันทวย, เช่น กระทวยธวัชกลงวง คชินทรจ้วงจับลม (เพชรมงกุฎ).