กระทวย

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ทวย, คันทวย, เช่น กระทวยธวัชกลงวง คชินทรจ้วงจับลม (เพชรมงกุฎ).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กระทวย (RID) n.
    company
    group