กระทบกระแทก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    อาการที่กล่าวเปรย ๆ ให้กระทบไปถึงผู้ใดผู้หนึ่งอย่างแรง.