กระทดกระทัน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • โบ

    ว.

    คด ๆ ค้อม ๆ เช่น ที่เตี้ยค่อมค้อมคดกระทดกระทันนั้นก็มีอยู่มากหลาย (ม. ร่ายยาว มหาพน).