กระทงแถลง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฎ; เลิก

    น.

    ส่วนสำคัญในสำนวนความที่เป็นประเด็นและที่เกี่ยวกับประเด็นอันพึงเสนอวินิจฉัย.