กระทงเพชร

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ไม้ติดขวางรองแคร่เกวียนเพื่อยึดไม่ให้แคร่แยกออกไป.