กระทงเจิม

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    กระทงที่เสริมขอบปากเป็นรูปกรวยเล็ก ๆ โดยรอบ.