กระทงป่า

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ไม้พาดปากมาดเรือโกลนชั่วคราว.