กระทงน้อย

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ชื่อเพลงไทย สมัยอยุธยา อยู่ในตำรามโหรีของเก่า.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กระทงน้อย (RID) n.
    [Thai song]