กระทงน้อย

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ชื่อเพลงไทย สมัยอยุธยา อยู่ในตำรามโหรีของเก่า.