กระถินพิมาน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ดู แฉลบ ๒.