กระถางธูป

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    กระถางที่บรรจุทรายหรือข้าวสาร สำหรับปักธูป .