กระต้อ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ชื่อนกชนิดหนึ่ง เช่น กระต้อพลอดกิ่งพลับ (เพชรมงกุฎ).