กระต่ายหมายจันทร์

Значение слова в тайском толковом словаре

  • สำ

    น.

    ผู้ชายหมายปองผู้หญิงที่มีฐานะดีกว่า.