กระต่ายต้องแร้ว

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือทั้งสองตั้งวงระดับข้างลำตัว ลำตัวตั้งตรง เอียงศีรษะข้างใดก็ได้.