กระต่ายชมจันทร์

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งตั้งวงสูง ระดับแง่ศีรษะ มืออีกข้างหนึ่งจีบหงายระดับข้างลำตัว เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่จีบ

  • ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น สมัยอยุธยา.