กระต่ายจันทร์

Значение слова в тайском толковом словаре