กระต่องกระแต่ง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    อาการที่แขวนหรือห้อยแกว่งไปแกว่งมา, ต่องแต่ง ก็ว่า.