กระตุ้งกระติ้ง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    มีกิริยาท่าทางกระชดกระช้อย, ตุ้งติ้ง หรือ ดุ้งดิ้ง ก็ว่า.