กระตุกหนวดเสือ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • สำ

    ก.

    ทำให้ผู้มีอิทธิพลไม่พอใจ.