กระตุกกระติก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    ตุก ๆ ติก ๆ, อาการที่ห้อยแกว่งไปมา.