กระตุกกระติก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    ตุก ๆ ติก ๆ, อาการที่ห้อยแกว่งไปมา.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กระตุกกระติก (RID) adj.
    swinging
    shaking
    swaying