กระติ๊บ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ภาชนะสานรูปทรงกระบอก มีฝาครอบ สำหรับบรรจุข้าวเหนียวนึ่ง.