กระตัก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • โบ; เลิก

    น.

    ประตัก คือ ไม้ที่ฝังเหล็กแหลมข้างปลาย ใช้แทงสัตว์พาหนะเช่นวัว เช่น ด่าตีกันด้วยเคียวไม้กระตัก (ลักษณะธรรมนูญ).