กระด้วมกระเดี้ยม

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    กระต้วมกระเตี้ยม.