กระด้งมอญ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ภาชนะสานรูปกลม ก้นลึก มีขนาดใหญ่ สำหรับใส่ของเป็นต้น.