กระดูก

Значения слова в тайском толковом словаре

 • น.

  โครงร่างกายมีลักษณะแข็ง, ส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงร่างกาย

 • เรียกผลไม้ที่มีเนื้อน้อยเช่นมะปราง ว่า มะปรางกระดูก.

 • น.

  ชื่อโกฐชนิดหนึ่ง เรียกว่า โกฐกระดูก. (ดู โกฐกระดูก ที่ โกฐ).

  ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู โกฐกระดูก

 • ปาก

  ว.

  ขี้เหนียวอย่างไม่ยอมให้อะไรแก่ใครง่าย ๆ เช่น เจ้านายคนนี้กระดูกจริง ๆ ดินสอแท่งเดียวก็ไม่ยอมให้เบิก.