กระดูกเหล็ก

Значения слова в тайском толковом словаре

 • ก.

  แข็งแรงไม่บาดเจ็บง่าย เช่น หมอนี่กระดูกเหล็ก ตกบันได ๑๐ ขั้นยังไม่เป็นอะไร

 • ไม่ตายง่าย ๆ เช่น เขาเป็นสารวัตรกระดูกเหล็ก ผ่านการต่อสู้กับผู้ร้ายมาโชกโชน.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. กระดูกเหล็ก (RID) v.
  be dauntless
  be hard-boned
  be steel-willed
  be tough