กระดูกร้องได้

Значение слова в тайском толковом словаре

  • สำ

    น.

    ผลสะท้อนของฆาตกรรมที่ทำให้จับตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้ คล้ายกับว่ากระดูกของผู้ตายร้องบอก.