กระดูกดำ

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ส่วนในของกระดูกที่เผาแล้ว มีสีดำ

  • ส่วนที่ลึกที่สุด เช่น โดนกระทำด้วยยาเข้ากระดูกดำ.

  • ดู กระดูกไก่ดำ.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กระดูกไก่ดำ