กระดุ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    การตีหม้อด้วยหินดุให้เข้ารูป.