กระดุบกระดิบ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    อาการที่เคลื่อนไหวน้อย ๆ.