กระดีด

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    อุปกรณ์ทำด้วยกระ ไม้ โลหะ หรือวัสดุสังเคราะห์ ใช้สำหรับดีดสายของเครื่องดนตรี เช่น กีตาร์ แบนโจ.