กระดิก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    ไหว, ทำปลายอวัยวะเช่นมือหรือเท้าให้ไหว.