กระดาษเทศ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • โบ

    น.

    ตาดเทศ เช่น อันทำด้วยกระดาษเทศทอพราย (ม. คำหลวง นครกัณฑ์).