กระดาษฟาง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    กระดาษที่ทำจากฟางข้าว เนื้อบางฟ่าม.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กระดาษฟาง n.
    straw paper
    rice paper