กระดาษซับ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    กระดาษที่ทำเนื้อยุ่ย ๆ สำหรับซับหมึกหรือน้ำ.